جانم می‌رود دیدم که به چشم خویشتن من خود بازگشت به صفحه اصلی چریکه‌ی آراز


زندگی حکمت اوست،
زندگی دفتری از حادثه هاست،
چند برگی را تو ورق خواهی زد،
مابقی را قسمت،

paeeiz.jpg
... و پاییز است و تنهایی عجب در باد می چسبد ،
سه شنبه، ۲ مهرماه ۱۳۸۷ . لینک ثابت