جانم می‌رود دیدم که به چشم خویشتن من خود بازگشت به صفحه اصلی چریکه‌ی آراز
سخن عکس؛ آرشیو ماهانه؛ آذر 1389