جانم می‌رود دیدم که به چشم خویشتن من خود بازگشت به صفحه اصلی چریکه‌ی آراز


زندگی حکمت اوست،
زندگی دفتری از حادثه هاست،
چند برگی را تو ورق خواهی زد،
مابقی را قسمت،

a (207).JPG
Munchen - 2006
پنجشنبه، ۷ آبانماه ۱۳۸۸ . لینک ثابت