جانم می‌رود دیدم که به چشم خویشتن من خود بازگشت به صفحه اصلی چریکه‌ی آراز


زندگی حکمت اوست،
زندگی دفتری از حادثه هاست،
چند برگی را تو ورق خواهی زد،
مابقی را قسمت،

IiMG_0752 (148).JPG
Ceska republika- prug - 2008
شنبه، ۱۹ مردادماه ۱۳۸۷ . لینک ثابت