جانم می‌رود دیدم که به چشم خویشتن من خود بازگشت به صفحه اصلی چریکه‌ی آراز


زندگی حکمت اوست،
زندگی دفتری از حادثه هاست،
چند برگی را تو ورق خواهی زد،
مابقی را قسمت،

c (43).JPG
R. festival - Roma -Italy- 2005
سه شنبه، ۸ مردادماه ۱۳۸۷ . لینک ثابت